Transport grupper / Transport goups

Idag vill vi ledningen informera er om den stora förändring som vi har pratat om. North Light Logistics Company kommer att införa ”Transport grupper”. Vi kommer att börja med fyra (4) grupper, ”Farligt Gods”, ”Special Gods”, ”Kyl Gods” & ”Bulk & Container”. Vi gör detta för att öka inlevelsen inom företaget och kanske en inbördes tävlan mellan grupperna. Vad betyder detta då? Låt oss säga att du kör för ”kyl gods” gruppen, alla ”kyl gods” laster du kör räknas till gruppens statistik, du får fortfarande köra vilka laster du vill, vilken bil du vill men det är bara ”kyl gods” laster som räknas till gruppen statistik. Statistiken från grupperna kommer att publiceras en gång i månaden.


Today we in the management would like to inform you about the big change we have talked about. North Light Logistics Company will introduce "Transport groups". We will start with four (4) groups, "Dangerous goods", "Special goods", "Refrigerated goods" & "Bulk & Container". We are doing this to increase the immersion of the company and maybe some friendly competition between the groups. What dose that mean? Well let us say that you drive are driving for the "refrigerated goods" group, all refrigerated goods loads you drive will be counted towards their statistics, you may of course drive what ever load you want, with what ever truck you want but it is only the "refrigerated goods" loads that will be added to the group statistics. The statistics will be publish once a month.