NLL lansera webb & Facebook sida. / NLL launches web & Facebook page

För att vi ska kunna bli en validerad VTC på TruckersMP har NLL skaffat sig en helt ny webb sida, vi skaffade oss även en Facebook sida. Vi hoppas att dessa två nya sidor skall få oss att se så professionella som vi verkligen är och kanske får vi fler förare i processen. Här är länkarna till våra nya sidor. 

Facebook: https://www.facebook.com/NLLTransport/ 

Websidan: http://northlightlogistics.eu/


In order to become a validated VTC on TruckersMP, NLL has got a brand new web page, we also got our self a Facebook page too. We hope that these two new pages will make us look as professional as we are and perhaps give us some new drivers in the process. Here are the links to our new pages. 

Facebook: https://www.facebook.com/NLLTransport/ 

Webpage: http://northlightlogistics.eu/